poles tips start gluable-10mm

poles tips start gluable-10mm